เกี่ยวกับเรา ภูเก็ต วัน ทริป

จองทัวร์ภูเก็ตกับเรา สะดวก ปลอดภัย ได้ท่องเที่ยวแน่นอน

เรา ภูเก็ต วัน ทริป เป็นบริษัททัวร์ภูเก็ต ดำเนินธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลานาน ดำเนินธุรกิจด้วยคนภูเก็ต ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า การมาเที่ยวภูเก็ตของท่าน จะได้สัมผัสความเป็นภูเก็ตอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านเรามีลูกค้าหลายพันหลายหมื่นราย ที่ใช้บริการของเรา และเราได้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้านั้นๆมานักต่อนักแล้ว

เราสัญญาว่า เราจะรักษาระดับการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เราคิดอยู่เสมอว่า ลูกค้าของเราเปรียบเสมือนครอบครัวของเรา

ใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 31/00952

ท่านสามารถมั่นใจกับเรา ภูเก็ต วัน ทริป เราจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวถูกต้องตามกฏหมาย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประเภทต่างประเทศ ( Out Bound ) โดยวางหลักประกันกับสำนักงานธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ จำนวน 200,000 บาท

demo

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ทางเรา ภูเก็ต วัน ทริป ได้ให้ความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวของลูกค้าทุกท่าน เราได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมธรรม์เลขที่ DW-69-63/000118 ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท

demo

ทะเบียนพาณิชย์

เพิ่มความมั่นใจเพิ่มขึ้นไปอีก เราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนการค้าในรูปแบบ "บริษัท จำกัด" ขึ้นตรงต่อกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นท่านมั่นใจได้อย่างแน่นอนกับการจองทัวร์กับเรา ภูเก็ต วัน ทริป ท่านสามารถ มั่นใจ วางใจ และเชื่อถือได้แน่นอนกับ การบริการของเรา

demo